Сурталчилгаа

Ногоон технологи

Оюу Толгой ХХК-ийн байгаль орчны менежер Т.Самданжигмэд: Говийн унаган болон нэн ховор ургамлуудыг үржүүлж нөхөн сэргээлтэд ашиглаж байна.

  Манай компани баяжуулах үйлдвэрээ ашиглалтад оруулж цаашид удирдлага болгон ажиллах  стратегийн дөрвөн чиг баримжаагаа баталсан юм. Бидний баримтлах стратегид ...